Bild av <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.flickr.com/photos/proimos/">Alex E. Proimos</a> - <a rel="nofollow" class="external free" href="http://www.flickr.com/photos/proimos/4199675334/">http://www.flickr.com/photos/proimos/4199675334/</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0" title="Creative Commons Attribution 2.0">CC BY 2.0</a>, <a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22535544">Link</a>

Enligt skattelagstiftningen kan en person ta ut sin pension på kortare tid än 5 år, mellan 60-65. Den kortaste tid man kan lyfta pension enligt inkomstskattelagen är 3 år, dvs. mellan 62 och 65. Man kan undra varför Nordea valt …

Nordeas villkor sämre än skattelagstiftningen! Läs mer »