Månad: augusti 2015

Snedvrid inte konkurrensen!

Myndigheterna ställer krav på att pensionsbolagen skall ha vissa säkerhetsmarginaler och det är ju bra för oss konsumenter. Nu finns det emellertid ett förslag att de bolag som har hand om dina tjänstepensioner ska tillåtas ha lägre kapitalkrav än de

Publicerad i Okategoriserade