Månad: april 2014

Skandia är nu kundägt!

Är du kund i Skandia? Då vet du säkert att Skandia nu har blivit kundägt. Det innebär att du som kund nu också är ägare av Skandia. Kunderna/ägarna kommer att representeras av Fullmäktige som kommer att utgöras av 21 personer.

Bolla med Pensionsmyndigheten!

Du kan alltid vända dig till Pensionsmyndigheten för att diskutera din pensionssituation. Vid ett besök på pensionsmyndigheten nyligen, fick jag möjlighet att se hur handläggarna arbetar med det nya systemet som innebär att Pensionsmyndigheten har möjlighet att se hela din

Top