Bolagsverkets statistik över nyföretagandet för februari 2014 visar att antal nystartade bolag minskat jämfört med februari 2013. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; 3 748 aktiebolag, 1601 enskild näringsidkare, 392 handelsbolag och 58 kommanditbolag bildades i februari 2014. Aktiebolagen minskar …

Nyföretagare som startar aktiebolag kan gå miste om sjukpenning! Läs mer »